20 – 26 Kwietnia 2014r.

 

                   

DZIŚ NIEDZIELA WIELKANOCNA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

Na godz. 15.30 zapraszam na Nieszpory świąteczne.

 

W TYGODNIU

 

JUTRO DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH: WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK. Porządek Mszy świętych jest niedzielny. Na mszy świętej o godz. 16.00 udzielimy Sakramentu Chrztu Świętego. Zapraszam także na świąteczne Nieszpory na godz. 15.30. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach wspieramy modlitwą i składamy ofiary na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

W ŚRODĘ WIELKANOCNĄ ODBYWA SIĘ TRADYCYJNIE KONWENT WIELKANOCNY, czyli spotkanie wszystkich kapłanów Dekanatu Jastrzębie-Zdrój przy stole Eucharystycznym. W tym roku będzie miał on miejsce w parafii NSPJ w Zdroju. Dlatego też tego dnia w naszym kościele msza święta będzie tylko rano o 7.00.

 

W czwartek o 6.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu, o 17.00 Msza święta szkolna.

 

W CZWARTEK O 10.00 SPOTKANIE DLA SENIORÓW (najpierw nabożeństwo w kościele, a następnie spotkanie w salce pod kościołem).

 

W piątek Oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; cała bowiem Oktawa Wielkanocy ma rangę uroczystości.

 

W SOBOTĘ O 15.30 ODBĘDZIE SIĘ NA PROBOSTWIE WIELKANOCNE SPOTKANIE RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA.

 

Przyszłą niedzielę, II wielkanocną, obchodzimy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego; odbędzie się wówczas liczenie wiernych.

 

W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia. Będziemy świętować również kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII.

 

Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Natomiast przed kościołem przeprowadzona zostanie zbiórka na Caritas archidiecezji. Zbiórkę tę przeprowadzi Zespół Charytatywny.

 

INNE OGŁOSZENIA

 

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” między innymi: dlaczego człowiekowi nie wystarcza życie doczesne, ale chce żyć wiecznie?

W „MAŁYM GOŚCIU” druga część magnesu z wizerunkiem świętego Jana Pawła II i plakat na nabożeństwa majowe.

POLECAMY PONADTO:

Miesięczniki „Głos Ojca Pio”, „Różaniec, „Nasza Arka”, dwumiesięcznik „Któż jak Bóg”, kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia” oraz miesić znika dla dzieci „Anioł Stróż”.

 

NASZ PARAFIALNY ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA, obchodzić będziemy ipsa die, to znaczy w sam dzień 1 maja (czwartek). Już dziś zapraszam na Sumę Odpustową, która odprawiona zostanie o godz. 11.00. Głównym Celebransem i Kaznodzieją Odpustowym będzie ks. Michał Przybylski, wikary parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

 

 

 

 *      *    *    *        *

 

Nasz kościół jest jedynym drewnianym kościołem na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Jest perełką naszego miasta. Dlatego też ktokolwiek z mieszkańców naszego Miasta chciałby dorzucić „swoją cegiełkę”, może to uczynić wpłacając na konto Parafii w Oddziale Getin Noble Banku SA; Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14;
numer rachunku bankowego

33 1560 1094 0000 9050 0005 0452.

Za każdy dar materialny składam Państwu serdeczne „Bóg zapłać!”  

 

       

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO  KANONIZACJI
JANA PAWŁA II

26 kwiecień 2014r. 20.30

 

 

  

 

Między innymi:

Wniesienie iskry Bożego Miłosierdzia.

Jan Paweł II na temat iskry Bożego Miłosierdzia.

Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Cisza w godzinie śmierci Jana Pawła II – 21.37.

Złożenie róż przed obrazem Jana Pawła II.

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Jana Pawła II.

Apel Jasnogórski.

 

Czuwanie zakończy się około godziny 22.00-22.15.

 

 

 

 DZIEŃ KANONIZACJI
JANA PAWŁA II 

27 kwiecień 2014r.

 

 

 

Po każdej Mszy Świętej dopołudniowej będzie krótkie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia z przekazaniem Iskry Miłosierdzia wiernym. Prosimy wiec przynieść ze sobą świece, paschaliki lub znicze w celu odpalenia Iskry.

 

15.30         Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia przy iskrze Bożego Miłosierdzia.

 

21.37         Rodzinna modlitwa w domach przy iskrze Bożego Miłosierdzia – rodziny gromadzą się na rodzinnej modlitwie przy kanonizacyjnej Iskrze Bożego Miłosierdzia.

 

 

WIECZÓR MODLITWY

POLSKICH RODZIN

ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
WOKÓŁ KANONIZACYJNEJ ISKRY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

27.04.2014 r., godz. 21.37

 

Rodzina gromadzi się w wyznaczonym miejscu. Należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż, lampion lub świeca z iskrą Bożego Miłosierdzia, księga Pisma Św., obrazek Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. Najlepiej jeśli modlitwę poprowadzi ojciec, bądź dziadek.

 

1. Prowadzący modlitwę: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

2. Odczytanie słów z księgi Pisma Świętego


„Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością.Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu”

 

Chwila milczenia

 

3. Ojciec lub matka mówi te lub podobne słowa:

 

W ten szczególny wieczór przeżywamy radość z kanonizacji Jana Pawła II, którego nie od dzisiaj nazywamy Ojcem Świętym. Jego życie było „życiem wiary w Syna Bożego”, które zaowocowało tak głębokim zjednoczeniem z Bogiem i pełną miłosiernej miłości postawą wobec ludzi, że możemy nazwać je świętym. Klucz do Jego świętości odnajdujemy w odpowiedzi, którą udzielił zaraz po dokonanym wyborze na pytanie „Czy przyjmujesz?” – „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności – przyjmuję”. Posłuszeństwo wiary prowadziło go do świętości również poprzez tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Stał się Jego wielkim Apostołem, a śmierć w wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia potwierdziła Jego zawierzenie Miłosiernej Miłości Boga. Jako rodzina gromadzimy się w dzień Jego kanonizacji wokół iskry Bożego Miłosierdzia, która dotarła do nas z sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Łagiewnik, gdzie św. Jan Paweł II zawierzył nas i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Mówił wtedy: „Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca  obietnica Pana Jezusa, że stad ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej miłości rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”

Iskra Bożego Miłosierdzia ma przypomnieć naszej rodzinie:    
-  o Bożej miłości, której nieustannie doświadczamy,      
- o miłosierdziu, które powinniśmy  okazywać sobie nawzajem, aby zniknęło to co złe spośród nas ,
- i o wierze w Syna Bożego, na której powinniśmy budować nasze osobiste i rodzinne szczęście.

Niech będzie to program naszej drogi ku świętości.

 

6. Śpiew: Jezu, ufam Tobie (3 razy)

 

7. Ktoś z rodziny prowadzi modlitwę:

 

Panie Jezu Chryste, Ty mieszkając w nazaretańskiej rodzinie uświęciłeś swoją obecnością tę wspólnotę życia i miłości. Synu Boży, Zbawicielu świata, nasz Orędowniku i Bracie bądź obecny w naszej wspólnocie rodzinnej. Zostań z nami nawet wtedy, gdy cienie świata przykryją jasność naszego szczęścia i poczucia bliskości. Błogosław naszej rodzinie, aby zgodnie z zachętą bł. Jana Pawła II stawała się prawdziwym domowym Kościołem, w którym wzrastać będą święci:

 

Powtarzamy po każdym wezwaniu: Prosimy Cię, Panie!

 

- o głęboką wiarę dla nas: małżonków, dziadków, rodziców i dzieci;

- o dar codziennej wspólnej modlitwy rodzinnej, która buduje wieź z Bogiem i  pomiędzy nami;

- o łaskę chrześcijańskiego przeżywania niedzieli w gronie rodzinnym;

- o wzajemną miłość członków naszej rodziny;

- o zaufanie i zdolność przebaczania w duchu miłosierdzia;

- o radość, pogodę ducha i pokój;

- o umiejętność pokonywania codziennych trudności;

- o otwarcie na nowe życie;

- o szacunek dla osób starszych;

- o gotowość pomocy potrzebującym;
- o zdrowie i dostrzeżenie mocy w Chrystusowym Krzyżu dla chorych w naszej rodzinie;
o radość życia wiecznego dla tych, którzy spośród nas odeszli;

o wszystkie łaski potrzebne w naszym życiu rodzinnym.

          O, miłosierny Jezu, uczyń naszą rodzinę swoim królestwem, królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prowadź nas, mocą swego Ducha, do domu Ojca w niebie, gdzie otrzesz wszelką łzę z naszych oczu i gdzie spotkamy się jako „święci pośród świętych”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

8. Prowadzący:

Odmówmy teraz dziesiątkę różańca świętego, rozważając tajemnicę chrztu Jezusa w Jordanie, dziękując za dar kanonizacji św. Jana Pawła II oraz prosząc za jego przyczyną o łaskę świętego życia, które zostało zapoczątkowane w nas na chrzcie św.

 

Wszyscy odmawiają dziesiątkę różańca św.

 

9. Śpiew: Jest zakątek na tej ziemi

 

10. Ktoś z rodziny odmawia modlitwę (najlepiej babcia lub dziadek):

 

Święty Janie Pawle, błogosław nam z twojego okna w Niebie! Błogosław naszej rodzinie! Ty dostrzegłeś atak szatana na rodzinę, tę cenną i nieodzowną iskrę z Nieba, w której pulsuje miłość Boga i w której zapala się życie, Boży dar. Janie Pawle, osłaniaj naszą rodzinę swoją modlitwą. Ratuj wszystkie małżeństwa i rodziny. Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski. Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła. Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i o godności miłości małżeńskiej, która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję. Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej, która jest cząstką i warunkiem miłości. Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin.  Szukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą: „Rodzino, bądź tym, czym jesteś”.
Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania.
Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości.
Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły.
Wzywaj nas w tym Roku Wiary w Syna Bożego, abyśmy „wypływali na głębię”, przezwyciężając powierzchowne przeżywanie wiary i subiektywizm w przyjmowaniu zasad moralnych. Niech nasza rodzina będzie „Bogiem silna”. Amen.                                           

(na podstawie modlitwy bpa Jana Szkodonia)

 

Po tej modlitwie można dodać Litanię do św. Jana Pawła II, którą jeśli to możliwe prowadzą dzieci, dzieląc się między sobą poszczególnymi grupami wezwań:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:  Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

11. Matka:

Zwróćmy się teraz do Tej, której Jan Paweł II zawierzył w sposób szczególny całe swoje życie w słowach: „Totus Tuus” – „Cały Twój”. Niech Maryje wychowuje nasze serca:

 

Śpiew: Apel Jasnogórski (Maryjo Królowo Polski)

 

12. Modlitwa: Pod Twoją obronę


13. Prowadzący modlitwę:

Zróbmy na koniec w ciszy krótki rachunek sumienia i zastanówmy się czym dzisiaj obraziliśmy Boga, w jaki sposób osłabiliśmy się w wierze, jakie dobro zaniedbaliśmy?

 

Chwila milczenia

 

14. Modlitwa: Ach żałuję za me złości


15. Wszyscy przekazują sobie teraz znak pokoju wypowiadając wzajemnie do siebie słowa:
Przepraszam, przebaczam. Dobrze, że jesteś.

 

16. Prowadzący mówi na zakończenie:

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen

 

          

 

PIELGRZYMKI i INNE

WYJAZDY PARAFIALNE

2014 rok

  

15 maj (czwartek)

Dziękczynna pielgrzymka dzieci komunijnych (klasy drugie i grupa wczesnokomunijna) i rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

21 maj (środa)

Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w Rychwałdzie, niedaleko Żywca – Laliki (drewniany kościół) – Koniaków (koniakowskie koronki) – Istebna (zabytkowa Chata Jana Kawuloka). BUS (19 miejsc).

 

25 maj (niedziela)

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej.

 

25 czerwiec (środa)

Wyjazd o charakterze rekreacyjnym z ogniskiem: Siewierz (Ruiny Gotyckiego Zamku Książęcego) – Bobolice (zamek) – Mirów (ruiny zamku; rekreacja przy ognisku). BUS.

 

17 sierpień (niedziela)

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej.

 

20 wrzesień (sobota)

Tradycyjna pielgrzymka do Sanktuarium maryjno-pasyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej (msza święta i dróżki Męki Pańskiej).

 

8-9 październik (środa-czwartek)

Sandomierz (zwiedzanie miasta) – pokolegiacki kościół św. Józefa w Klimontowie – zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Kolegiata w Opatowie – Kazimierz Dolny (zwiedzanie miasta, rejs statkiem po Wiśle). BUS.

 

12-13 listopad (środa-czwartek)

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej – Bochnia (kopalnia soli, nocleg w kopalni) – Kraków. BUS.

 

Szczegóły zostaną podane z odpowiednim wyprze-dzeniem. Już dziś zapraszam do udziału w poszcze-gólnych wyjazdach.

 

 

KU UWADZE NARZECZONYCH

 

 

 

Poradnia Życia Rodzinnego

trzeci wtorek miesiąca o 18.00

w salce pod kościołem.

Najbliższy termin:

20 maj

17 czerwiec

 

Nauka Przedmałżeńska

 miała miejsce w piątek 28 marca o godz. 19.00 w kościele.

 

Dzień Skupienia

 odbył się w III Niedzielę Wielkiego Postu

 23 marca o godz. 14.00

w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

w Jastrzębiu-Zdroju (na "szóstce").

Następny termin w Adwencie.

 

 

  

 

 

STATYSTYKA DUSZPASTERSKA
ZA ROK 2013

 

 

 

CHRZTY

Razem: 56 dzieci (2012 – 60); chłopców 32; dziewczynek 24.

Dzieci z małżeństw sakramentalnych 32; z małżeństw cywilnych 11;

z konkubinatów 6; panieńskich 7.

Spoza naszej parafii: 15.

 

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania przyjęło 36 osób: 20 dziewcząt i 16 chłopców.

Udzielił go 18 czerwca w kościele św. Jerzego w Mszanie ks. infułat Rudolf Brom.

 

EUCHARYSTIA

Komunia św. klas drugich: 50 dzieci (33).

Wczesna Komunia święta: 4 dzieci (0).

Ilość rozdzielonych Komunii św.: 72 949 (80 417).

KOMUNIE ŚW. W KOŚCIELE:  59 949 (63 047).

Komunie św. w szpitalu:  13 000 (17 370).

W parafii jest 4 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

 

POSŁUGA CHORYM

Odwiedziny chorych: 1205 osób (895).

Sakrament chorych przyjęło 7 osób (13).

 

MAŁŻEŃSTWO

Sakramentalne małżeństwo w naszym kościele zawarło 31 par (31),

w tym 8 par spoza naszej parafii.

W 8 wypadkach, zarówno narzeczony jak i narzeczona pochodzą z naszej parafii.

W 3 wypadkach małżeństwo sakramentalne zawarły pary, które wcześniej żyły w związku tylko cywilnym.

 

POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja w kościele św. Teresy w Trumbull (USA, stan Connecticut) ks. Damian Pielesz.

W Seminarium jest 1 kleryk: diakon Jakub Szymon. Święcenia kapłańskie przyjmie w sobotę 17 maja w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

 

POGRZEBY

Z naszej wspólnoty do wieczności odeszło w tym roku 58 parafian: 28 mężczyzn i 30 kobiet (w roku ubiegłym 41).

Pogrzebów w naszym kościele było 56; w trzech przypadkach były przekazy do innych parafii; w jednym przypadku był przekaz z innej parafii do naszej.

Średnia wieku zmarłych: 63,4 lat (64,5 lat).

Na naszym cmentarzu pochowanych zostało 45 osób.

 

 

 

 

PARAFIA W LICZBACH

dane zaktualizowane za rok 2013.

 

n Nasza Parafia liczy 4 417 mieszkańców (rok temu: 4 594; dwa lata temu: 4 619).

Od ostatniej Kolędy ubyło więc 177 mieszkańców; z roku na rok odnotowujemy spadek mieszkańców naszej parafii i jednocześnie spadek katolików.

Jest dość dużo pustych mieszkań.

n Katolików jest 4 250, czyli 96,21% ogółu mieszkańców parafii (odpowiednio rok temu 4 419; a dwa lata temu: 4 425).

n Rodzin w naszej parafii jest 1757.

n Rodzin katolickich 1701.

n Rodzin niekatolickich 56.

n Jest 13 rodzin mieszanych.

n Kolędę przyjęło 1335 rodzin, co stanowi 75,98% wszystkich rodzin w parafii; (w roku ubiegłym: 77,39); natomiast 78,48% rodzin katolickich parafii (w roku ubiegłym: 80,13). Jest więc spadek o 1,65%.

n Na terenie parafii mieszka 143 innowierców (w roku ubiegłym: 157).

Są to między innymi: świadkowie jehowy (84), ewangelicy (20), wolni chrześcijanie (3), zielonoświątkowcy (3), prawosławni (1), baptyści (1).

n Niewierzących czyli zadeklarowanych ateistów jest 24.

n Spośród rodzin katolickich jest 119 małżeństw cywilnych (124 w roku ubiegłym).

n 41 z nich mogłoby zawrzeć związek małżeński. 

n W parafii  jest 65 konkubinatów (59 w roku ubiegłym).

n Liczba małżeństw rozbitych: 177 (183 w roku ubiegłym).

n 141 osób, zameldowanych na terenie naszej parafii, mieszka obecnie poza granicami naszego kraju.

n 72 osoby zameldowanych na terenie naszej parafii mieszka (studia lub praca) w innych miastach naszego kraju.

 

 

 

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA PARAFII

ZA ROK 2013

 

 

MARZEC

 

02. Niedziela Trzeźwości: nabożeństwo ekspiacyjne.

02. Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.

02-04. 40-godzine Wystawienie Najświętszego Sakramentu na zakończenie karnawału.

03. Modlitewne czuwanie w kościele Rodzin Domowego Kościoła.

04. Dzień Patrona: ku czci Świętej Barbary.

05. Środa Popielcowa: rozpoczęcie Wielkiego Postu; posypanie głów popiołem podczas każdej mszy świętej.

05-09.         Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

06. Godzina Święta.

07. Msza święta na zakończenie Przygotowania bliższego do małżeństwa; rozdanie dyplomów ukończenia Formacji.

07. Pierwsze w tym roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

07. Msza święta młodzieżowa. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

08. Odwiedziny chorych.

09. Gościem parafii był ks. Dariusz Kreihs, budowniczy kościoła na Osiedlu Wrębowa w Rybniku-Niedobczycach.

09. Pierwsze w tym roku nabożeństwo Gorzki Żali z kazaniem pasyjnym (kaznodzieją pasyjnym jest ks. wikary Zdzisław Pławecki).

13. Rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.

15. Eucharystyczne Spotkanie Dzieci klas drugich w ramach przygotowania się do  Sakramentu Pojednania i Eucharystii. Temat Spotkania: „Chrystus Zbawcą świata”. W programie: Informacje. Konferencja dla rodziców. Pouczenie dla dzieci. Poświęcenie krzyżyków wykonanych przez dzieci. Droga Krzyżowa.

17. Spotkanie Koła Misyjnego.

17. Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.

18. Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18. Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny z ucałowaniem Relikwii.

19. Dzień Patrona, ku czci Świętego Józefa. Uroczysta Msza święta w intencji mężów i ojców oraz kościelnych naszej parafii z okazji Święta patronalnego Świętego Józefa.

21. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Świętej Faustyny.

22. Rybnik, parafia świętej Jadwigi: Wielkopostny Dzień Skupienia dla księży (z udziałem księży naszej parafii).

22. Rybnik, kościół werbistów: Wielkopostny Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej (udział szafarzy z naszej parafii).

23. Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.

25. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego: Dzień modlitw w intencji poczętych dzieci.

25. Nabożeństwo ku czci św. O. Pio z ucałowaniem relikwii Świętego.

28. Nauka przedmałżeńska dla narzeczonych.

29. Dekanalny Dzień Skupienia dla ministrantów w parafii NSPJ w Zdroju.

29. Dom Świętego Józefa w Katowicach (Dom Księży Emerytów): Dzień Skupienia dla kapłanów, kierowników duchowych Legionu Maryi naszej Archidiecezji (z udziałem ks. proboszcza).

Ponadto:

    Zakończenie prac remontowych w kościele. 

    Prace remontowe w zakrystii i w pomieszczeniu dla ministrantów: ocieplenie, nowa wykładzina, nowa szafa na ornaty, alby i paramenty liturgiczne.

    Prace remontowe w pomieszczeniu gospodarczym na probostwie.

    Przegląd techniczny i kontrola systemu gaśniczo-mgłowego typu FOG za I kwartał 2014 roku.

    Rozmowy duszpasterskie ks. proboszcza z kandydatami do bierzmowania.